Algemene Voorwaarden Schellekens Events BV
Algemene leveringsvoorwaarden Schellekens Events BV Maart 2011

Schellekens Events BV
Gevestigd en kantoorhoudende: De Kleine Elst 26, 5246 JH te Rosmalen
Kamer van Koophandelnummer: 17109608 BTW nummer: 81.87.62.378.B01
Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

1. Vervoer:
De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag;

2. Opslag- en bijkomende werkzaamheden:
De Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam nr. 116/2000);

3. Expeditiewerkzaamheden:
De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 1 juli 2004 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

4. Verhuur:
Algemene leveringsvoorwaarden voor verhuur.

5. Betalingen:
Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing, zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.